Charakterystyka metody Wojakowskich.

Jest to metoda treningu pamięci i koncentracji uwagi opracowana z punktu widzenia zawodowego lingwisty. Przemysław Wojakowski ukończył filologię romańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i był wieloletnim lektorem języka francuskiego i hiszpańskiego na Politechnice Szczecińskiej.
Metoda Wojakowskich zbudowana jest na fundamencie mnemotechnik wynalezionych przez starożytnego poetę greckiego Symonidesa, który żył pięć wieków przed Chrystusem. Tworząc zasady szybkiego i skutecznego zapamiętywania (czyli mnemotechnikę), Symonides oparł się na dwóch założeniach:

  1. U każdego człowieka najbardziej rozwiniętą pamięcią jest pamięć wzrokowa, toteż trzeba wykorzystać ją w procesie efektywnego zapamiętywania. Np. słysząc w radio fragment powieści trzeba wyobrażać sobie to, o czym jest mowa i w ten sposób treść odbieraną wyłącznie zmysłem słuchu zapamiętać nie tylko pamięcią słuchową, ale przede wszystkim pamięcią wzrokową dzięki wizualizacji.
  2. Łatwiej zapamiętuje się nowe hasło, usłyszane po raz pierwszy, jeśli zostanie ono skojarzone z innym hasłem już nam znanym. Tę zasadę wykorzystujemy bardzo często w praktyce, np. łatwo zapamiętać nazwisko Malinowski, bo świadomie czy nieświadomie kojarzymy je z hasłem dobrze nam znanym - maliną. Dużo trudniej jest zapamiętać nazwiska, które nie kojarzą się z żadnym znanym nam słowem.

Na czym polega metoda Wojakowskich?

Najogólniej mówiąc, trening pamięci polega na wyrabianiu skojarzeń i wyobrażni. Chodzi o to, aby każdy mógł zapamiętać to co chce, ale także zapomnieć to, co nie jest już potrzebne. Bardzo ważnym elementem szkolenia jest atmosfera panująca podczas zajęć. W dużej mierze opiera się ono na grze, zabawie i przekonaniu, że wiele można dokonać, a końcowy wynik zależy od nas samych. Metoda Wojakowskich korzysta m. in. z doświadczeń greckiego poety Simonidesa, żyjącego w V wieku przed Chrystusem. Stosowane są w niej również nowoczesne rozwiązania - komputery, przeźrocza kolorowe i czarno-białe, zestawy zadań domowych. 

Czym ta metoda różni się od innych?  

Istotą metody Wojakowskich jest trening, czyli ciągłe ćwiczenie, w wyniku którego zwiększają się pożądane przez nas umiejętności - lepsze zapamiętywanie i lepsze kojarzenie oraz koncentracja uwagi.
Kursy nie dają magicznych wyników. Żeby one zaistniały, musi być włożona praca, musi być zmęczenie - jako odpowiedź organizmu na wysiłek i zadowolenie, ponieważ zaczynamy widzieć efekty. Poza tym warto pamiętać, że "chcieć to móc" a nie "płacić to móc".
Metoda wymaga samodzielnego myślenia, tworzenia własnych, barwnych skojarzeń, wykorzystania wszystkich zmysłów w procesie zapamiętywania.

Na potrzeby naszej metody opracowaliśmy autorskie programy komputerowe, dzięki którym trening pamięci staje się bardziej efektywny, trwały oraz atrakcyjny w trakcie realizacji. Komputer jest obsługiwany wyłącznie przez osobę prowadzącą trening pamięci. Opracowaliśmy również zestawy przezroczy kolorowych i czarno-białych wykorzystywane w różnych ćwiczeniach, zestawy zadań domowych i inne materiały.

Potwierdzona skuteczność

Istota metody chroniona jest prawem autorskim. Metoda została również poddana ocenie niezależnych ekspertów. Zapotrzebowanie na tego typu kursy jest ogromne. Poszukują ich licealiści, studenci, biznesmeni, dziennikarze, lekarze, prawnicy - wszyscy, którzy chcą sprawnie posługiwać się swoim umysłem.

Dajemy wędkę

Nasza metoda nie polega na nauczaniu matematyki czy też innego przedmiotu.

Wiemy, jak trenować pamięć, uruchamiać te partie mózgu, które normalnie tkwią w uśpieniu i prawie nigdy nie są wykorzystywane. Najogólniej trening pamięci polega na nauce skojarzeń i wyobraźni. Odpowiednio wytrenowana pamięć ułatwia naukę przedmiotów ścisłych, języków, dosłownie wszystkiego. My dajemy wędkę i uczymy jak się nią posługiwać.